top of page
JENS EVENSEN yoga.jpg

Fotograf: Jens Evensen

Jag har arbetat som pedagog sen min utbildning till dansare. I 10 år har jag arbetat mot barn och unga i olika dansstilar i både verksamhet och genom workshops. Senare år har jag fördjupat min kunskap om funktionsvariationer, att arbeta med en äldre målgrupp och inkludering.

I mitt arbete finns både traditionell dansundervisning, yoga och koreografiska metoder.


 

Disney medley.jpg

Dansa mitt liv

Danspedagog på Dansa Mitt Liv initierat av föreningen Sverige Berättar, vilket är finansierat av arvsfonden.

I detta projekt tar vi fram danskoncept för äldre där berättande är i fokus. Detta hoppas vi sprids i hela landet för Sveriges äldreboenden, projektet pågår till 2022.

Dansutbildningen Språng

Mellan 2016-2020 jobbade jag på Dansutbildningen Språng där vi jobbar med inkludering. Förutom kvällskurser för ungdomar och vuxna så gjorde jag Skapande Skola projekt för förskola och sommarkollo och öppna workshops.

Skapande Skola

På Kannebäcksskolan och Karlskrona Kommun på Särskola.

Kulturskola

Danspedagog på Borås Kulturskola i Street och Jazz.


Tidigare erfarenheter:
Danspoolen Vänersborg, Trollhättan Kulturskola, Angereds Kulturskola, Ronneby Kulturskola, Uddevalla Kulturskola,

Mölndals Kulturskola, Kulturskolan City Göteborg 

och i Västra Göteborg.

Jens evensen -yoga.jpg

Yoga

Utbildad och licenserad Hot MoJo instruktör 2015 och jobbade 2015-2019 som yogainstruktör på Nordic Wellness.

Fotograf: Jens Evensen

bottom of page